Meteen naar de inhoud

werkwijze

Kennismaking en intake
Na aanmelding bij BERG mentorschap volgt een persoonlijke gesprek. Dit kennismakingsgesprek zal plaatsvinden bij de woonplek of verblijfsplek van betrokkene. Het is van belang dat een familielid en/of een medewerker van de zorginstelling bij dit gesprek aanwezig is.
In dit kennismakingsgesprek is er ruimte voor wederzijdse persoonlijke kennismaking; worden de taken en verantwoordelijkheden van de mentor besproken en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Wederzijdse verwachtingen worden besproken en de noodzaak voor het aanstellen van een professioneel mentor. Er wordt uitleg gegeven over de procedure bij de rechtbank en de werkwijze van BERG mentorschap.
Als blijkt dat BERG mentorschap aansluit bij de wensen en behoeften, wordt er een intakegesprek gepland. Dit intakegesprek zal zo spoedig als mogelijk, maar zeker binnen twee weken na het laatste contactmoment plaatsvinden. Ook bij dit gesprek is het belangrijk dat er een familielid en/of medewerker van de zorginstelling aanwezig is.
De formulieren die nodig zijn voor de aanvraag voor mentorschap bij de rechtbank worden overhandigd. Deze kunnen direct ingevuld worden of op een later moment samen met familie of hulpverlener.
Na het opsturen van alle papieren naar de kantonrechter in de regio waar de cliënt woont, volgt een uitnodiging voor een zitting, waarin het mentorschap bekrachtigd zal worden. Op het moment dat de beschikking aanwezig is, kan er gestart worden met mentorschap.

Uitvoering mentorschap
Als vertegenwoordiger is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wensen, behoeften en levensvisie van cliënt. Beslissingen worden zoveel als mogelijk samen gemaakt, waarbij de belangrijkste afweging is, of dit overeenkomt met hoe de cliënt in het leven staat.
Minimaal één keer per zes weken wordt er een huisbezoek gepland; mocht het op sommige momenten belangrijk zijn om vaker langs te komen, behoort dit tot de mogelijkheden. Daarnaast kan er telefonisch of per mail tussentijds contact worden opgenomen.
De mentor is aanwezig bij multidisciplinaire overleggen, waarbij het doel is om de cliëntbelangen te behartigen bij het opstellen van doelen op zorg- en behandelgebied.
Eén keer per jaar wordt er een mentorverslag geschreven, volgens richtlijnen vanuit de rechtbank. In dit verslag staat een evaluatie van het afgelopen jaar en beschrijving van de doelen voor het komende jaar. Dit verslag wordt besproken en indien mogelijk ondertekend door cliënt en vervolgens naar de kantonrechter gestuurd.

wilt u cookies toestaan?

X